ជោកជាំដោយអំណាច សាហាវកាន់តែខ្លាំង គ្រាន់តែទឹកបរិ សុទ្ធមិនត្រជាក់ ដកកាំភ្លើងវាយបែកក្បាល រួចមានបំណងអូសទៅបាញ់ចោល ឱ!ខ្មែរអើយខ្មែរ

ជោកជាំដោយអំណាច សាហាវកាន់តែខ្លាំង គ្រាន់តែទឹកបរិ សុទ្ធមិនត្រជាក់ ដកកាំភ្លើងវាយបែកក្បាល រួចមានបំណងអូសទៅបាញ់ចោល ឱ!ខ្មែរអើយខ្មែរ

ជោកជាំដោយអំណាច សាហាវកាន់តែខ្លាំង គ្រាន់តែទឹកបរិ សុទ្ធមិនត្រជាក់ ដកកាំភ្លើងវាយបែកក្បាល រួចមានបំណងអូសទៅបាញ់ចោល ឱ!ខ្មែរអើយខ្មែរ

ជួយស៊ែផង កុំអោយមានការរំលោភបំពានបែបហ្នឹងទៀត!!!

កាំភ្លើងសម័យមុនគេប្រើសម្រាប់ការពារជាតិ សម័យប៉ុលពត គេប្រើសំលាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ដែលជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯង ចុះសួរថា សម័យនេះ កាំភ្លើងគេប្រើទុកសំរាប់វាយក្បាលប្រជាជនមែនទេ។ អស់លោកជាអ្នកដឹកនាំ ជាមេកើយ សូមបើកភ្នែកមើលកូនចៅខ្លួនផង ហើយល្មមចេញមុខមកដោះស្រាយតាមរយះការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សមធម៌។(ម្នាក់ពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូច ឈ្មោះក្នុង ហ្វេសប៊ុក Narak Narak ជិះឡានម៉ាក៤៧០ ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខឡាន 1653 និង 9699)

ភ្ញៀវពីរនាក់ស្រវឹងខ្លាំងមកស្ទីម ចង់បានទឹកសុទ្ធត្រជាក់ តែចៃដន្យវាអស់ពីទូក្លាសេ បុគ្គលិកស្ទីមក៏យកទឹកសុទ្ធមិនត្រជាក់មកអោយញ៉ាំ ភ្ញៀវនោះស្រាប់តែខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងក៍ដកកាំភ្លើងវាយបុគ្គលិកបែកក្បាល រួចបំណងអូសដៃយកទៅបាញ់ចោល តែបានបុគ្គលិកឃាត់ទាន់។(ចិត្តព្រៃផ្សៃដូចប៉ុលពត)”៕ប្រភពពីហ្វេកប៊ុក

 

ជួយស៊ែផង កុំអោយមានការរំលោភបំពានបែបហ្នឹងទៀត!!!

កាំភ្លើងសម័យមុនគេប្រើសម្រាប់ការពារជាតិ សម័យប៉ុលពត គេប្រើសំលាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ដែលជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯង ចុះសួរថា សម័យនេះ កាំភ្លើងគេប្រើទុកសំរាប់វាយក្បាលប្រជាជនមែនទេ។ អស់លោកជាអ្នកដឹកនាំ ជាមេកើយ សូមបើកភ្នែកមើលកូនចៅខ្លួនផង ហើយល្មមចេញមុខមកដោះស្រាយតាមរយះការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សមធម៌។(ម្នាក់ពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូច ឈ្មោះក្នុង ហ្វេសប៊ុក Narak Narak ជិះឡានម៉ាក៤៧០ ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខឡាន 1653 និង 9699)

 

ភ្ញៀវពីរនាក់ស្រវឹងខ្លាំងមកស្ទីម ចង់បានទឹកសុទ្ធត្រជាក់ តែចៃដន្យវាអស់ពីទូក្លាសេ បុគ្គលិកស្ទីមក៏យកទឹកសុទ្ធមិនត្រជាក់មកអោយញ៉ាំ ភ្ញៀវនោះស្រាប់តែខឹងក្រោធយ៉ាងខ្លាំងក៍ដកកាំភ្លើងវាយបុគ្គលិកបែកក្បាល រួចបំណងអូសដៃយកទៅបាញ់ចោល តែបានបុគ្គលិកឃាត់ទាន់។(ចិត្តព្រៃផ្សៃដូចប៉ុលពត)”៕ប្រភពពីហ្វេកប៊ុក