ក្មេងលង់ទឹកស្លាប់ទាំងបីនាក់ ប្រុស​០២​ ស្រី០១​ នៅទឹកព្រែកដូនស​ ភូមិដូនស​ ឃុំដូនស​ ស្រុកស្វាយជ្រុំ​ ខេត្តស្វាយរៀង​ វេលាម៉ោង១០កន្លះ​ ថ្ងៃ​ទី២៨​ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩។ +ក្មេងរងគ្រោះទី១ មានឈ្មោះ ជុន ស្រីនាង ភេទស្រី អាយុ១៤ឆ្នាំ +ក្មេងរងគ្រោះទី២ មានឈ្មោះ ជុន ស្រីនីត ភេទស្រី អាយុ១២ឆ្នាំ +ក្មេងរងគ្រោះទី៣ មានឈ្មោះ លី ធារ៉ា ភេទប្រុស អាយុ១២ឆ្នាំ *មូលហេតុ ក្មេងរងគ្រោះ ទាំង០៣នាក់ ជិះទូកទៅរាវរកគ្រុំ ក្នុងព្រែកដូនស បណ្តាលឲ្យក្រឡាប់ទូក លង់ទឹកស្លាប់ ទាំង០៣នាក់ តែម្តង ៕

ក្មេងលង់ទឹកស្លាប់ទាំងបីនាក់ ប្រុស​០២​ ស្រី០១​ នៅទឹកព្រែកដូនស​ ភូមិដូនស​ ឃុំដូនស​ ស្រុកស្វាយជ្រុំ​ ខេត្តស្វាយរៀង​ វេលាម៉ោង១០កន្លះ​ ថ្ងៃ​ទី២៨​ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩។

+ក្មេងរងគ្រោះទី១ មានឈ្មោះ ជុន ស្រីនាង ភេទស្រី អាយុ១៤ឆ្នាំ
+ក្មេងរងគ្រោះទី២ មានឈ្មោះ ជុន ស្រីនីត ភេទស្រី អាយុ១២ឆ្នាំ
+ក្មេងរងគ្រោះទី៣ មានឈ្មោះ លី ធារ៉ា ភេទប្រុស អាយុ១២ឆ្នាំ

*មូលហេតុ ក្មេងរងគ្រោះ ទាំង០៣នាក់ ជិះទូកទៅរាវរកគ្រុំ ក្នុងព្រែកដូនស បណ្តាលឲ្យក្រឡាប់ទូក លង់ទឹកស្លាប់ ទាំង០៣នាក់ តែម្តង ៕