កំពត) នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ច១៤កើតខែមាយ ឆ្នាំចសំរិទ្ធិស័ក ព,ស២៥៦២ត់ ត្រូវនិងថ្ងៃទី១៨ ខែ កុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាល

(កំពត) នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ច១៤កើតខែមាយ ឆ្នាំចសំរិទ្ធិស័ក ព,ស២៥៦២ត់ ត្រូវនិងថ្ងៃទី១៨ ខែ កុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៩ រដ្ឋបាលខេត្តកំពតបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងលើកទិសដៅសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ របស់ក្រុមការងារថ្នាំជាតិចុះមូលដ្ឋានដើម្បីគាំទ្រគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅខេត្តកំពត។