ព្រៃឡង់ជាព្រៃសហគមន៍ដែលនិងត្រូវរលាយដោយដៃក្រុមហ៊ុន

ព្រៃឡង់ជាព្រៃសហគមន៍ដែលនិងត្រូវរលាយដោយដៃក្រុមហ៊ុន
(សុីងបាយអូថេក)
ក្នុងរង្វង់ទីតាំងដី សម្បទាន សេដ្ឋកិច្ច របស់ក្រុម ហ៊ុន(សឹងបាយអូរថេក)របស់ប្រទេស (កូរ៉េ) ផ្ទៃដីខេត្តក្រចេះ នឹងស្ទឹងត្រែង ស្ថិតនៅចំណុច ភូមិ អាចេន ឃុំ កំពង់ចាម ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនសុីងបាយអូថេក។
ព្រៃសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនសុីងបាយអូថេករាប់មឺុនហិតាបានរលាយអស់ជាយូរមកហើយតែតើហេតុក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានឈើដឹកបន្តរហូតអញ្ចឹង?ចំណែកឯព្រៃឡង់របស់សហគមន៍ក្នុងភូមិសៀមប៉ាងឃុំសៀមប៉ាងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាន់តែរលាយ….
គណះកម្មការជាតិបង្រ្កាបបទល្មើសព្រៃឈើគួរពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះត្រូវតែគិតដល់ប្រយោជន៍ប្រជាសហគមន៍ ដែលកំពុងអាស្រ័យផលជាមួយនិងអនុផលព្រៃឈើ ព្រោះថាគណះកម្មការខេត្តទាំង២នេះគ្រប់ជំនាញត្រូវថ្នាសណ្តំខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគ្មានសល់វិញ្ញាណទេ៕
(ប្រភពប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់)