សេតវិមានយល់ព្រ​មបញ្ជូនរបាយកា​រណ៍សម្ងាត់ទៅលោក​Biden

សេតវិមានយល់ព្រមបញ្ជូនរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រធានាធិបតីទៅលោកBidenដែលអនុញ្ញាតឱ្យលោកទទួលបានព័ត៌មានសំខាន់ៗស្តីពីសន្តិសុខជាតិ។“ក្រោមការផ្ទេរអំណាចប្រធានាធិបតីនៃការិយាល័យការិយាល័យនៃនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិអាមេរិក(ODNI)នឹងផ្តល់ជំនួយបទបញ្ញត្តិដល់ក្រុមផ្លាស់ប្តូរ។សេតវិមាននៅរសៀលនេះបានយល់ព្រមឱ្យ(ODNI)ផ្តល់របាយការណ៍ អ្នកនាំពាក្យរបស់(ODNI)បាននិយាយនៅថ្ងៃទី២៤ខែវិច្ឆិកាថាអ្នកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រធានាធិបតី PDB ផ្តល់ឱ្យBidenជាផ្នែកមួយនៃការជួយដល់ការផ្លាស់ប្តូរអំណាច។មន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះបន្ថែមលើPDBក្រុមការងាររបស់លោកប្រធានាធិបតីJoeBidenអាចទទួលបានព័ត៌មានទូទៅអំពី(ODNI)និងប្រតិបត្តិការស៊ើបការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធ។PDBគឺជារបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពូលមួយដែលរៀបចំជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយនាយកស៊ើបការណ៍ជាតិដើម្បីដាក់ជូនប្រធានាធិបតីអាមេរិក។របាយការណ៍នេះត្រូវបានកែសម្រួលជាញឹកញាប់សម្រាប់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ន។អតីតប្រធានាធិបតីGeorge W.Bushចូលចិត្តទទួលបានសេចក្តីប្រកាសផ្ទាល់មាត់ខ្លីៗពីជំនួយការកំពូលៗអំពី PDBចំណែកលោកBarackObamaតែងតែអានរបាយការណ៍នេះដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់នៅលើថេប្លេតរបស់លោក។ប្រធានាធិបតីTrumpតែងតែទទួលបានPDBនៅក្នុងការប្រជុំពេលព្រឹកព្រលឹមជាមួយមន្រ្តីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់។ជាប្រពៃណីអ្នកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីត្រូវបានគេផ្តល់ឱ្យនូវ PDB ជាញឹកញាប់ដើម្បីយល់ពីការគំរាមកំហែងនានាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខមុនពេលចូលកាន់តំណែង។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកBidenត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងឈ្នះដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកមិនទាន់ទទួលបាន PDB ទេដោយសារតែការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump មិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត។ពេលវេលារបស់លោក Biden ដែលទទួលបាន PDB ដំបូងកំពុងត្រូវបានគេពិចារណា។ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរពីសេតវិមានបង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរទៅជាប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីកំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មសាធារណៈ(GSA) បានបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់បេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យ។មន្ត្រីម្នាក់នៅក្រុមផ្ទេរអំណាចរបស់Bidenមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេ។ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅពេលគាត់ណែនាំក្រុមសន្តិសុខនៅថ្ងៃទី២៤ខែវិច្ឆិកាបាននិយាយថាលោកមិនទាន់បានចាប់ផ្តើមការប្រជុំដើម្បីផ្តល់ការស៊ើបការណ៍ណាមួយនោះទេប៉ុន្តែបានទទួលសំណើដើម្បីចូលរួម។លោកមានបំណងទទួលបានបញ្ញាសំខាន់ៗជាទៀងទាត់។ទោះបីជាលោកTrumpបានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងមិនបាត់បង់ក៏ដោយរដ្ឋបាលរបស់គាត់កំពុងចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចដូចជាការធ្វើផែនការការពារប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីសេតវិមាន។ប្រធានបុគ្គលិកសេតវិមានលោកMarkMeadowsក៏បានជូនដំណឹងដល់បុគ្គលិកវេសវីងផងដែរថាការផ្ទេរអំណាចទៅឱ្យBidenកំពុងដំណើរការជាផ្លូវការហើយ៕