ក្រសួងធនធានទឹកកម្ពុជានឹងបន្ដធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនសូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន!ខ្ព​ស់ដើម្បីចៀសវាង​នូវគ្រោះថ្នាក់

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី១០ខែតុលាឆ្នាំ២០២០នេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងបន្ដធ្លាក់ភ្លៀងច្រើនក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនដែលធ្វើឲ្យបណ្តាខេត្តភាគពាយ័ព្យនិងភាគខាងជើងស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងជួរភ្នំក្រវាញអាចបន្តមានជំនន់ទឹកភ្លៀងបន្ថែមទៀត។ស្ថានភាពអាកាសធាតុ បែបបនេះសូមសាធារណជនពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ខាងលើសូមជ្រាបជាព័ត៌មាន និងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន!ខ្ពស់ដើម្បីចៀសវាងនូវគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ៕